Burianová Vedení účetnictví

Vedení účetnictví Burianová

Zvýšení procentní sazby od druhého měsíce nemoci

Zákonem 259/2017 Sb. se mění také § 29 zákona o nemocenském pojištění. Účinnost je od 1. 1. 2018.
Výše nemocenského 2017: Výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Výše nemocenského 2018: Výše nemocenského za kalendářní den činí
a. 60 % denního vyměřovacího základu do 30. dne trvání pracovní neschopnosti,
b. 66 % denního vyměřovacího základu od 31. dne do 60. dne trvání pracovní neschopnosti,
c. 72 % denního vyměřovacího základu od 61. dne trvání pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény


Elektronická Evidence Tržeb EET

Od 01.09.2016 je možné zažádat o autentizační kód ohledně EET, která pro někoho začíná platit již od 01.12.2016.
Nemusíte nic vyřizovat elektronicky navštivte příslušný Finanční úřad a tam se podklady k přihlášení na EET dozvíte hned napočkání, od 01.11.2016 bude spuštěn zkušební verze EET takže je možnost si postup vyzkoušet … každá Vaše provozovna musí být zeregistrována certifikátem a bude mít svůj číselný kod podle nějž budete evidován na příslušném Fú.


Evidence tržeb - žádost o tzv. autentizační údaje

Od 1. září 2016 mohou podnikatelé, kterých se týká evidence tržeb, žádat o tzv. autentizační údaje. Žádat mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou autentizační údaje zaslány do datové schránky, nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde tyto údaje obdrží na místě v zapečetěné obálce.
Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace "Elektronická evidence tržeb". V této aplikaci je nutné, aby před zahájením evidence vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v této aplikaci získat digitální certifikát. Jeho prostřednictvím Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami.
Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude podnikatel evidovat tržby. Funkčnost pokladního zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016.


ZMĚNA U ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OD 01.01.2016

Od ledna 2016 je změna v zálohách na ZP ze současných 1 797,- na následujících 1 823,- .Kdo platí v současné době zálohy vyšší než 1 797,- bude tuto platbu posílat i nadále , u tohoto poplatníka dojde ke změně až po odevzdání daní 2015.


Kontrolní hlášení FÚ

Další důležitá změna, která vstupuje v platnost od 01.01.2016 je tzv. kontrolní hlášení. Toto hlášení je z naší strany již připraveno, plynulý přechod na další evidenci bude v rámci služeb zajištěn také v elektronické podobě s příslušným úřadem Finančním z naší strany přímo. Klient nebude muset nic zařizovat Vše je připraveno v systému a bude spuštěno v termínu.Plátci DPH budou tato hlášení zasílat v prvním termínu a tím je do 25.2.2016, kdy je nutno podat i DPH, jestliže je klient měsíční plátce daně.


Elektronické evidence tržeb

Problematika EET tzv. elektronické evidence tržeb, která má vstoupit v platnost od 01.01.2015 bude podle Všech posledních předpokladů posunuta na 01.04.2016 postup aplikace bude včas specifikován  naše firma v současné době tuto evidenci řeší hlavně v oblasti zpracování dokladů a elektronické zajištění chodu, aby přechod byl plynulý a klienti neměli žádné problémy s přechodem na tento systém. Řešíme i individuální požadavky, konzultujeme problematiku s klienty.


Zakládání s.r.o.

Založení s.r.o. na klíč v horizontu realizace do 14 dnů, včetně registrace S.R.O. u příslušného Fú.


Účetnictví pro příspěvkové organizace

Nabídka a rozšíření našich služeb služeb o zpracování účetnictví pro příspěvkové organizace včetně výkazů, které jsou vyřizovány elektronicky.


Oblast působnosti

Působíme zejména v regionu Roudnice nad Labem, dále Litoměřice a okolí. Další a vzdálenější regiony možné dle dohody.


Vedení účetnictví

Vedení účetnictví Naše služby v oblasti vedení účetnictví:

Vedení účetnictví pro malé a střední firmy
Daňová evidence
mzdová agenda včetně personalistiky
zpracování DPH, měsíční i čtvrtletní
Zpracování daně z příjmu fyzických osob
Zpracování daně z příjmu právnických osob
Vyřizování agendy u OSSZ, ZP pojišťoven, Finanční úřady, kontroly, pro fyzické i právnické osoby
Pomoc s vyřizováním OSVČ a registrace
Zajištění založení s.r.o. včetně registrace na úřadech.


Kontaktní formulář   (z kategorie: Vedení účetnictví)


Položky formuláře označené hvězdičkou jsou povinné (*)

+420 604 845 533